Välkommen till Learning Study

Vi hjälper Er att i ett kollegialt lärande utveckla undervisning på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet, för elevers bättre möjlighet till lärande. Vi erbjuder utbildningar, föreläsningar, seminarier och handledning.

Kontakta oss för mer information och diskussion om utbildning och upplägg för Er skola/kommun…